az ru Zəng mərkəzi
*3131

AMAZONE ZA-X Perfect

Suallarınız var?

Mütəxəssislərimiz sizə ən optimal avadanlıq konfiqurasiyası və maliyyə sxemini seçməyə kömək edəcəklər.

AMAZONE kiçik və orta əkinçilik və otlaq yerləri olan heyvandarlıq müəssisələri üçün ikidiskli gübrə paylayıcısı təqdim edir.  ZA-X Perfect asanlıqla tənzimlənir və bütün standart gübrələrin 18m-dək, karbamidin isə 15-m-dək enə dəqiq paylanmasını təmin edir.

ZA-X Perfect modeli aşağıdakıları təklif edir:

 • 500-dən 1.750 litrədək tutumlu dördkünc, kompakt bunker.
 • Yastı olmasına baxmayaraq divarları dik, 91 sm-dən başlayan yükləmə hündürlüyü olan çən.
 • Traktorla yüngül aqreqatlanma, hər zaman üfüqi vəziyyətdə və eyni hündürlükdə.
 • 1 cüt paylayıcı „Omnia-Set“ diski, gübrələrin adi qaydada verilməsi, gübrələrin gec verilməsi və sərhədlərdə paylanması üçün asan tənzimlənən paylayıcı kürəklər. Bütün bu imkanlar alətlərdən istifadə etmədən əldə olunur.
 • Tutma eni 10-dan 18 m-dək olan dəqiq paylama sxemi, karbamid üçün - 15m-dək.
 • Bütün növ gübrələr, əkin materialları, ilbizlərə qarşı insektisidlər və s. üçün geniş paylama cədvəlləri.
 • Paylayıcı disklər, paylayıcı kürəklər, qoruyucu təbəqə və bütün vacib detallar paslanmayan poladdandır.
 • Daha çox təhlükəsizlik üçün qoruyucu qövs
 • Sahəni  sərhədlərində iş üçün dəqiq paylayıcı Tele-Quick kürəyi (opsional olaraq ZA-XW 502 üçün)
 • Disklərin gübrələri qoruyan dövrə sayı: dəqiqədə 720 dövrə
 • Gübrə verilişinin normasını tənzimləyən, əyani şkalalı asan tənzimlənən, möhkəm mexanizmi.
 • 2-xətli blokla sağ və sol tərəf üçün ayrı-ayrı şiber qapaqlarının hidravlik distansion idarəetməsi
 • Qarışdırıcının çıxarılıb-taxılan ucluqları, məs., karbamiddən istifadə üçün və ya daha uzun birtərəfli paylama üçün
 • Gübrələrn gec verilməsi üçün dönən plastinalar; bütün gübrə paylayıcısının zərərli dönməsi olmadan.
 • Dozalayıcı dəliklərə nəzarət edən ikili qıf
 • Kardan valının həddindən artıq yüklənməsi zamanı kəsmə bolt şəklində qoruyucu mexanizm.


Dağıdıcı, veriliş normasının artırılmasından asılı olaraq dağıdıcı diskə gübrələrin verilişini optimallaşdıran unikal sistemlə təchiz edilib.   Bundan əlavə, gübrələrin yanlara və ya keçidin mərkəzinə qeyri-bərabər paylanmasına yol verməmək üçün gübrələrin diskə çıxışının önlənməsi və ya gecikdirilməsinin əl ilə tənzimlənməsi imkanı mövcuddur. Bu isə gübrələrin hava şəraitindən və gübrələrin hiqroskopikliyindən asılı olmayaraq bütün sahəyə bərabər paylanmasını təmin edir; 

 • Gübrələrin maksimal dəqiq verilişi üçün gübrə miqdarının mikrometrik idarəetməsi;
 • Disklərin Vibrofeeed sisteminin köməyi ilə qidalanması. Bu sistem bunkerin dibində qəfəsin virbasiyasını yaradır, bu isə öz növbəsində bunkerin həm dolu, həm də boş vəziyyətində disklərin daimi qidalandırılmasını qoruyub-saxlamağa imkan verir.  Bu, müxtəlif hava şəraitlərində istənilən növ gübrələri dağıtmağa imkan verir və yumaqların yaranmasını istisna edir
 • Gübrələrin verilişi diskin mərkəzinə xüsusi kamerada həyata keçirilir, bu isə onların kürələrlə rəvan tutulması və son sürətədək bərabər sürətlənmə sayəsində qranulların zədələnməsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu, gübrə qranulların doğranmasını, tozlanmasını və ya qızmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır;
 • Qranulların diskərə çıxış bucağının avtomatik düzəldilməsi;
 • Veriliş normasının sadə və dəqiq tənzimlənməsi. Qonşu disklərə fərqli gübrə miqdarını vermək imkanı mövcuddur;
 • Əsas işçi orqanlarının (qidalandırma, dozalama, paylama sistemi) və bərkidicinin paslanmayan poladdan hazırlanması sayəsində konstruksiyanın yüksək möhkəmliyi və etibarlılığı.

Münasib qiymət.

ZA-X

ZA-XW Perfect 502

ZA-X Perfect 602

ZA-X Perfect 902

ZA-X Perfect 1402

ZA-X Perfect 502 S 200

ZA-X Perfect 602 s250

ZA-X Perfect 902 S350

ZA-X Perfect 902 L800

ZA-X Perfect 1402 s 350

Tutumu (л)

 

500

600

900

1400

700

850

1250

1700

1750

Çəkisi

194

212

248

275

212

233

273

300

300

Hündürlüyü (m)

0.93

0.91

0.97

1.16

1.07

1.05

1.11

1.25

1.30

Uzunluğu (м)

1.42

1.42

1.35

135

1.42

1.42

1.37

1.35

1.37

Eni (м)

1.07

1.50

2.02

2.02

1.07

1.55

2.07

2.65

2.07

İşin eni (м)

10-18

10-18

10-18

10-18

10-18

10-18

10-18

10-18

10-18

Sualınız var?

Zəng mərkəzi: *3131

Sadəcə bizə zəng yaxud sorğunuzu göndərin. Menecerlərimiz ən qısa zamanda Sizinlə əlaqə saxlayıb, Sizi maraqlandıran bütün məsələlərlə bağlı məlumat verəcəklər.

Sorğunuzu emal edərkən xəta baş verdi

Zəhmət olmasa, sorğunuzu bir müddət sonra yenidən təkrarlayın. Narahatlığa görə üzr istəyirik.

Sorğunuz göndərildi.